OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB SHOP-a Link Electronics DOO

Ovim Opštim uslovima korišćenja Web shop-a Link Electronics (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Preduzeća "Link Electronics" d.o.o. (u daljem tekstu: Link Electronics) putem Web shop-a. Web shop omogućava punoletnim fizičkim licima (u daljem tekstu: Korisnici) online kupovinu.

1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne I potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Link Electronics da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Link Electronics će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Link Electronics-u neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

Korišćenjem  www.linkel.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili od nas prilikom registracije na sajtu. Upotrebom www.linkel.rs, odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti www.linkel.rs uz nadzor i dozvolu roditelja ili staratelja. Linkel.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije www.linkel.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda, obavljanja svoje delatnosti i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih dostaviti trećim licima ili ih koristiti u druge svrhe.

2. CENE
 
Cene Proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene proizvoda podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.
 
 3. PORUCIVANJE:

Porucivanje robe se vrsi iskljucivo putem web shopa, u suprotnom porudzbina nece biti prihvacena. Porudzbina koja se naruci do 12:00 bice poslata istog dana. Porudzbine narucene posle 12:00 saljemo sledeceg dana.

Svaki trošak povraćaja robe od strane kupca iz razloga pogrešne narudžbine, reklamacije proizvoda, odustajanja od narudžbine ili iz bilo kog razloga loše narudžbine snosi kupac robe. Roba se mora vratiti u originalnom pakovanju sa svom pratećom dokumentacijom i naravno neoštećena, ili će od strane prodavca biti vraćena pošiljaocu. 

Zato upućujemo kupce da dobro pogledaju slike i karakteristike proizvoda, kao i da nakon naružbine sačekaju od nas obaveštenje o stanju na zalihama naručene robe.

 
Link Electronics ima pravo da otkaže poručenu robu uz slanje e - maila ili obaveštenje telefonom poručiocu, ukoliko je došlo do promene cene, nestanka robe na zalihama  ili grube greške u ceni ili karakteristikama proizvoda prilikom unosa proizvoda. www.linkel.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez najave promeniti podatke i tekstove  na svakoj strani svog sajta u cilju bolje obaveštenosti svojih potrošača
 
NAPOMENA: SLIKE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I NE MORAJU ODGOVARATI STVARIM PROIZVODIMA.

 4. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda se vrši pouzećem, s tim da Korisnik vrši uplatu porudžbine kurirskoj službi, prilikom preuzimanja paketa.

5. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.
 
Dostava proizvoda kupljenih putem Web shop-a vrši se o trošku korisnika. Svi naručeni proizvodi šalju se kurirskom službom. Link sa cenama kurirske službe nalazi se ovde.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda, vrši se provera podataka za koje Link Electronics smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Link Electronics-a ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Link Electronics dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda, nakon čega se naručeni Proizvod isporučuje Korisniku najčešće u roku od dva radna dana.


ZA EVENTUALNE STETE NASTALE PRILIKOM TRANSPORTA, NE SNOSIMO ODGOVORNOST

6. OPŠTE ODREDBE

Link Electronics zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Link Electronics-a. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe raniji Opšti uslovi korišćenja usluge "Web shop-a".


 7. GARANCIJA

 Garancija pocinje da važi datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se prilaganjem racuna u roku od 3 meseca od datuma kupovine.

 
Pravo na saobraznost nije moguce ostvariti u sledecim slucajevima:

1. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke

2. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže

3. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja

4. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled neispravnih elektricnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara

5. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)

6. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uredaja

7. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvodackog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda

8. Ukoliko je do oštecenja ili kvara došlo usled korišcenja neodgovarajuceg potrošnog materijala

9. Bilo kakvog mehanickog oštecenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca

10. Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koj nacin I u bilo kojoj meri oštecena.

11. Ukoliko je proizvod vracen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju.

*NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBICAJENIH SVETSKIH I DOMACIH SIGURNOSNIH NORMI KOJE CE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM SLUCAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU

 U slucaju da Link Electronics d.o.o. utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, bice naplacen pregled proizvoda po važecem cenovniku servisa i bice naplaceni svi transportni troškovi (transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod ce se isporuciti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekuci racun sve nastale troškove.

 Kod rezervnih delova kod kojih je potrebna stručna ugradnja prilikom povrata neophodno je da fiskalni  račun ili faktura-otpremnica bude overen/a pečatom stručnog lica, radnje koje je vršilo ugradnju da bi priznali reklamaciju

Link Electronics d.o.o. se obavezuje da ce najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogucem rešenju u skladu sa clanom 58. Stav 2 Zakona o zaštiti potrošaca.